Torino
PMAP 2.0
Logo Orari Messe PMAP 2.0

Chiesa di San Giacomo Apostolo (Sala, Giaveno)

chiesa parrocchiale

Via Paisas (Giaveno)

Contatti

lorenzo mauro maria sibona (Parroco)

Email:  parr.sala@diocesi.to.it

Scheda parrocchiale

Scheda BeWeB